Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Jonas
Jablonskis
žymiausias lietuvių kalbos normintojas. Daugiau
Karl Rudolph
Jacoby
Karlas Rudolfas Jakobis, 19 a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, evangelikų kunigas. Daugiau
Vatroslav
Jagic
Vatroslavas Jagičius, 19 a.–20 a. pradžios kroatų kalbininkas. Daugiau
Roman
Jakobson
Romanas Jakobsonas, 20 a. Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų filologas. Daugiau
Lev
Jakubinskij
Levas Jakubinskis, 20 a. pirmos pusės rusų filologas. Daugiau
Antanas
Jakulis
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Povilas
Januševičius
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės Lietuvos katalikų kunigas, kalbininkas. Daugiau
Viktorija
Jarceva
20 a. rusų kalbininkė. Daugiau
jaunagramatikiai
kalbotyros kryptis, tos krypties atstovai. Vyravo 19 a. antroje pusėje–20 a. pradžioje. Daugiau