Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Winfred Philipp
Lehmann
Vinfredas Filipas Lėmanas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininkas, indoeuropeistas, germanistas. Daugiau
Antanas
Lelys
19 a. pabaigos–20 a. vidurio Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudos darbuotojas, žodynininkas. Daugiau
Chackelis
Lemchenas
20 a. Lietuvos kalbininkas, žodynininkas. Daugiau
August
Leskien
Augustas Leskynas, 19 a. pirmos pusės–20 a. pradžios vokiečių kalbininkas, slavistas. Daugiau
Jules Fred
Levin
Džalsas Fredas Levinas, Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininkas, slavistas, baltistas. Daugiau
Antanas
Lyberis
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Lietuvių kalbos
draugija
visuomeninė organizacija, vienijanti įvairių specialybių ir išsilavinimo žmones, kurie rūpinasi lietuvių kalbos būkle, ugdymu, visuomenės kalbiniu švietimu. Daugiau
Lietuvių kalbos
institutas
1952–1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, valstybinė mokslo institucija, lietuvių kalbos mokslinių tyrinėjimų, t. p. žinių apie lietuvių kalbą ir jos mokslinius tyrinėjimus sklaidos centras. Daugiau
lietuvių kalbos
leksika
labiausiai kintantis kalbos lygmuo. Lietuvių kalbos leksiką sudaro senieji, iš indoeuropiečių prokalbės paveldėti žodžiai, skoliniai, paveldėtų žodžių ir skolinių pagrindu sudaryti naujadarai. Daugiau
lietuvių
kalbotyra
lietuvių kalbotyros užuomazgų yra pirmojoje lietuviškoje knygoje – M. Mažvydo Katekizme. Daugiau