Autorius (-ė) Algirdas Sabaliauskas

Alvils
Augstkalns
Alvilis Augstkalnis, 20 a. latvių kalbininkas. Daugiau
Ruben
Avanesov
20 a. rusų kalbininkas, vienas Maskvos fonologinės mokyklos įkūrėjų. Daugiau
Juozas
Balčikonis
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiausia nusipelnė lietuvių leksikografijai. Daugiau
Lucija
Baldauf
Jurgutytė, vokiečių kalbininkė, vertėja. Daugiau
Jonas Zemvaldas
Balkevičius
20 a. lietuvių kalbininkas. Daugiau
Charles
Bally
Šarlis Bali, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios šveicarų kalbininkas. Vienas stilistikos mokslo kūrėjų. Daugiau
Laimutė
Balode
Laimutė Baluodė, Anelauskaitė, latvių ir lietuvių kalbininkė. Daugiau
„Baltistica“
tęstinis baltų kalbotyros žurnalas, einantis nuo 1965 Vilniuje. Daugiau
baltistika
baltų filologija, kompleksinė mokslo šaka, tirianti baltų tautų istoriją, kalbas, literatūrą, folklorą; siauresne reikšme – baltų tautų kalbų, literatūros, mitologijos, tautosakos mokslas. Daugiau
„Balto-slavjanskie
issledovanija“
„Baltų ir slavų tyrinėjimai“, tęstinis kalbotyros leidinys, nuo 1972 einantis Maskvoje. Daugiau