Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

deskriptyvinė
gramatika
gramatikos kryptis, siekianti aprašyti gramatinę sandarą tik pagal formas ir jų tarpusavio ryšius neatsižvelgdama į reikšmę. Daugiau
datyvas
linksnis, indoeuropiečių kalbose dažniausiai reiškiantis paskirtį, adresatą ar tikslą. Daugiau
diachronija
kalbos sistemos raida, priešinama sinchronijai. Daugiau
daugiakalbystė
polilingvizmas, kelių kalbų mokėjimas ir aktyvus vartojimas kasdieniame bendravime. Daugiau
daiktavardis
žodžių, reiškiančių daiktų, reiškinių, veiksmų ar ypatybių pavadinimus, klasė. Daugiau
bendratis
infinityvas, nekaitoma veiksmažodžio forma, žyminti veiksmą, bet nenurodanti asmens ir skaičiaus Daugiau
bendrinė
kalba
tam tikros žmonių bendruomenės vartosenoje įsitvirtinusi rašomoji ir šnekamoji kalba, skirta viešojo gyvenimo, kultūros bei civilizacijos reikmėms. Daugiau
bendroji
kalbotyra
kalbotyros šaka, tyrinėjanti bendruosius kalbos sandaros, vartosenos ir raidos dėsnius, kalbų tyrinėjimo teoriją bei metodologiją. Daugiau
būdinys
lietuvių kalbos veiksmažodinis prieveiksmis, pabrėžiantis ir sustiprinantis tos pačios šaknies veiksmažodžio reikšmę. Daugiau
beasmeniai
veiksmažodžiai
sena baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų veiksmažodžių grupė. Daugiau