Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

linksniavimas
deklinacija, vardažodžių, įvardžių ir kitų jiems artimų žodžių kaitymas linksniais. Daugiau
linksnis
vardažodžių ir įvardžių morfologinė kategorija. Daugiau
linksniuotė
linksniuojamųjų žodžių formų grupė, turinti savitų linksniavimo ypatybių. Daugiau
laikas
veiksmažodžio morfologinė kategorija, kurią sudaro kaitomų formų paradigmos, reiškiančios kalbėtojo nusakomo veiksmo ar būsenos santykį su kalbamuoju momentu (gramatiniu laiko atskaitos tašku). Daugiau
konotacija
kalbos vieneto šalutinė reikšmė, pagrindinę žodžio ar žodžių junginio reikšmę papildantys atspalviai, teikiantys kalbai raiškumo. Daugiau
konstrukcija
sintaksės vienetas, sudarytas iš dviejų ar daugiau gramatiškai susijusių dėmenų. Daugiau
kontekstas
sakytinė arba rašytinė žodžio, sakinio ar didesnio kalbos vieneto aplinka. Daugiau
koreliacija
santykis tarp kalbos vienetų, kurie priešinami pagal tą patį skiriamajį požymį. Daugiau
kilmininkas
lietuvių kalbos vardažodžių ir įvardžių linksnis, atitinkantis kitų indoeuropiečių kalbų genityvą. Daugiau
kreipinys
žodis ar žodžių junginys, kuriuo kreipiamasi į asmenį ar daiktą. Daugiau