Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

beasmenis
sakinys
toks sakinys, kuris neturi išreikšto ar iš veiksmažodžio asmens formos numanomo veiksnio. Daugiau
rekonstrukcija
rašytinių šaltinių, nepaliudytų kalbos faktų ir struktūrų atkūrimas specialiais kalbotyros metodais. Daugiau
asmenavimas
konjugacija,veiksmažodžio kaitymas asmenimis, skaičiais, laikais ir nuosakomis. Daugiau
asmeninis
sakinys
vientisinis sakinys, kuris turi išreikštą arba numanomą veiksnį. Daugiau
asmenuotė
veiksmažodžių asmenavimo tipas. Daugiau
atematiniai
veiksmažodžiai
kamiengalio balsio neturintys veiksmažodžiai. Daugiau
atgalinis
žodynas
atvirkštinis žodynas, yra toks, kuriame žodžiai išdėstyti abėcėlės tvarka nuo galo: pirmiausia pagal jų paskutiniąją raidę, paskui pagal antrąją nuo galo ir toliau iki pirmosios nuo pradžios raidės Daugiau
artikelis
skirtis, tarnybinis žodis ar afiksas, vartojamas su daiktavardžiais ir žymintis jų apibrėžtumą ar neapibrėžtumą. Daugiau
apostrofas
rašybos ženklas (’), rašomas eilutės viršuje pažymėti praleistam balsiui arba atskirti tikrinio vardo kamienui nuo pridėtos galūnės. Daugiau
adesyvas
pašalio esamasis vietininkas, vietininko linksnio atmaina, rodanti daiktą, prie kurio vyksta veiksmas. Daugiau