Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

sakinys
mažiausias sąmonės raiškos ir bendravimo (komunikacijos) vienetas, turintis gramatiškai nepriklausomą formą. Daugiau
preteritas
veiksmažodžio būtasis laikas, reiškiantis su dabartimi nesiejamą praeities veiksmą, arba visas veiksmažodžio būtųjų laikų kompleksas. Daugiau
purizmas
veikla, kuria siekiama apvalyti kalbą nuo skolinių ir taip saugoti jos savitumą. Daugiau
priedėlis
apozicija, derinamuoju pažyminiu einantis daiktavardis ar jį pavaduojantis žodis. Daugiau
pusdalyvis
nelinksniuojamoji esamojo laiko veikiamojo dalyvio forma, žyminti šalutinį veiksmą, atliekamą to paties veikėjo kaip ir pagrindinis veiksmas. Daugiau
prielinksnis
prepozicija, nekaitomas žodis, einantis prieš daiktavardžio ar įvardžio linksnį ir padedantis reikšti jo ryšius su kitų žodžių formomis. Daugiau
priesaga
sufiksas, po žodžio šaknies einantis afiksas. Daugiau
priešdėlis
prefiksas, žodžio pradžioje einantis afiksas. Daugiau
predikacija
požymio (predikato) priskyrimas vienam ar keliems mąstomiems dalykams (argumentams). Daugiau
predikatyvas
vardažodžio ar įvardžio forma, einanti vardine tarinio dalimi. Daugiau