Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

prieveiksmis
nelinksniuojamų ir neasmenuojamų žodžių klasė, kurią sudaro veiksmų, būsenų ir ypatybių požymius reiškiantys žodžiai. Daugiau
prijungiamasis
sakinys
sudėtinis sakinys, kurio dėmenys siejami prijungimo ryšiu. Daugiau
prijungimas
subordinacija, sintaksinis ryšys tarp kalbos vienetų, kurių vienas (priklausomasis) priklauso nuo kito (pagrindinio) ir tik per pagrindinį yra įtraukiamas į sakinį. Daugiau
reikiamybės
formos
lietuvių kalbos linksniuojamos veiksmažodinių būdvardžių formos, daromos iš veiksmažodžių bendraties kamieno su priesaga ‑tin‑ ir o (mot. g.) arba a (vyr. g.) kamienų galūnėmis. Daugiau
polinksnis
postpozicija, nekaitomas žodis, einantis po daiktavardžių ar įvardžių formų ir padedantis išreikšti jų ryšius su kitų žodžių formomis. Daugiau
postpozicija
žodžio vieta po kito su juo susijusio žodžio. Daugiau
postfiksas
po žodžio šaknies einantis afiksas. Daugiau
paradigminis
ryšys
asociatyvus ryšys tarp kalbos vienetų ar jų klasių, kalbėtojo sąmonėje siejamų dėl tam tikrų turinio ar formos ypatybių. Daugiau
pagalbinis
veiksmažodis
veiksmažodis, einantis sudėtinės kito veiksmažodžio formos dėmeniu ir teikiantis jai asmens, skaičiaus, laiko ir nuosakos gramatines kategorijas. Daugiau
optatyvas
senovės indoeuropiečių kalbų nuosaka, kurios formos reiškė norimą ar galimą veiksmą. Daugiau