Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

akuzatyvas
linksnis, indoeuropiečių kalbose dažniausiai reiškiantis veiksmo objektą. Daugiau
adaptacija
kitų kalbų, vartojančių to paties pagrindo abėcėlę, tikrinių vardų pritaikymas prie savos kalbos rašybos pagal apytikrį tarimą atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsimokslinimą. Daugiau
aplinkybė
sakinio dalis, siejama su tariniu prijungiamuoju ryšiu ir atsakanti į apibendrintos reikšmės prieveiksmiais reiškiamus klausimus (kur, kada, kaip, kiek, kodėl ir kt.). Daugiau
absoliučioji
chronologija
kalbos reiškinių, procesų, pakitimų laiko (datos) nustatymas. Daugiau
absoliutinės
konstrukcijos
su kitomis sakinio dalimis nederinamų ir jų nevaldomų linksnių junginiai su dalyvių (kai kuriose kalbose – ir su daiktavardžių bei būdvardžių) formomis, atliekantys laiko, priežasties ir kitas prijungiamųjų sakinių šalutiniams dėmenims artimas funkcijas. Daugiau