Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

tariamoji
nuosaka
veiksmažodžio nuosaka, reiškianti galimą, sąlygišką ar pageidaujamą veiksmą. Daugiau
tarininis
pažyminys
predikatyvas, sakinio dalis, turinti dvilypius sintaksinius ryšius: priklauso nuo tarinio ir kartu siejamas su veiksniu (pvz., Berniukas atsibudo linksmas) arba papildiniu (pvz., Radome visus sumigusius). Daugiau
šliejimas
priklausomojo sintaksinio vieneto (žodžio formos ar konstrukcijos) parinkimas pagal jo reikšmę, nesąlygojamas pagrindinio žodžio junglumo. Daugiau
šauksmininkas
vokatyvas, vardažodžių ir įvardžių forma, žyminti asmenį ar daiktą, į kurį kreipiamasi. Daugiau
šnekamoji
kalba
bendrinės kalbos atmaina, vartojama kasdieniam bendravimui ir pasižyminti savitais jo sąlygojamais bruožais. Daugiau
tiesioginė
kalba
pažodžiui pakartota kieno nors kalba. Daugiau
tiesioginė
nuosaka
veiksmažodžio formų grupė, neturinti modalumo specialių rodiklių. Daugiau
sujungiamasis
sakinys
sudėtinis jungtukinis sakinys iš dviejų arba daugiau dėmenų, susietų sujungiamuoju ryšiu ir jungiamų sunjungiamaisiais jungtukais. Daugiau
struktūralizmas
visuma kalbotyros šakų ir metodų, pagrįstų požiūriu į kalbą kaip apibrėžtų elementų tarpusavio santykių visumą (struktūrą), kurioje kiekvieno elemento vieta ir paskirtis priklauso nuo jo santykių su kitais elementais. Daugiau
sujungimas
koordinacija, sintaksinis ryšys tarp vienas nuo kito nepriklausančių sakinio sandaros vienetų, kurie įtraukiami į sakinį savarankiškai arba per vienodą ryšį su kuriuo kitu vienetu. Daugiau