Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

vardinė tarinio
dalis
predikatyvas, sudėtinio tarinio dalis, siejama su jungtimi, derinama su ja skaičiumi ir atitinkanti jąpagal asmenį. Daugiau
vardininkas
nominatyvas, vardažodžių ir kitų linksniuojamų žodžių linksnis, vartojamas daiktams ir reiškiniams pavadinti. Daugiau
valdymas
priklausomojo sintaksinio vieneto (žodžio formos arba konstrukcijos) parinkimas, lemiamas pagrindinio vieneto junglumo. Daugiau
transformacinis
metodas
struktūrinės kalbotyros vienas metodų, kuriuo vadovaujantis sudėtingesni kalbos vienetai sudaromi iš paprastesnių pagal formaliai apibrėžtas transformacijos taisykles. Daugiau
transliteracija
viena rašmenų sistema parašytų žodžių, sakinių ar didesnių tekstų perraša kitos sistemos rašmenimis. Daugiau
tranzityviniai
veiksmažodžiai
veiksmažodžių reikšminė ir darybinė grupė, skiriama pagal veiksmo kryptingumą į objektą (dažniausiai išreikštą galininko linksniu) ir tam vartojamas darybos priemones. Daugiau
valentingumas
junglumas, žodžių ir jų formų gebėjimas sakinyje jungtis su kitomis žodžių formomis. Daugiau
veikslas
aspektas, veiksmažodžio reikšmės ypatybė, nustatoma pagal tai, ar kalbėtojasveiksmą suvokia kaip baigtinę visumą, ar kaip trunkantį procesą. Daugiau
veiksmažodis
žodžių klasė, kurios nariai reiškia veiksmą arba būseną ir gali turėti morfologines asmens, laiko, nuosakos, skaičiaus ir rūšies kategorijas. Daugiau
veiksnys
subjektas, sakinio dalis, siejama su tariniu abipusės priklausomybės ryšiu. Daugiau