Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

stilistika
kalbotyros šaka, kalbos priemones tirianti atsižvelgdama į jų ekspresinę, emocinę, estetinę paskirtį ir bendrinės kalbos funkcinius stilius. Daugiau
matematinė
kalbotyra
kalbotyros krypčių, kurios kalbai modeliuoti ir tirti naudojasi matematine logika, algebra, aibių, tikimybių bei automatų teorijomis ir statistine analize, sąlyginis pavadinimas. Daugiau
tarinys
sakinio gramatinis centras, sakinio žodžių formų sintaksinių ryšių viršūnė. Daugiau
lietuvių kalbos
morfologija
lietuvių kalbos vardažodžiai, įvardžiai, dalyviai linksniuojami, veiksmažodžiai asmenuojami, prieveiksmiai, prielinksniai, dalelytės, jungtukai, jaustukai ir ištiktukai, t. p. ir veiksmažodžių bendratys nekaitomos. Daugiau
lietuvių kalbos
sintaksė
lietuvių kalbos sakinio sandara yra sintetinė. Veiksnys su tariniu yra pagrindinės sakinio dalys, papildinys, pažyminys ir aplinkybės – antrininkės. Daugiau
Lietuvos valstybinė
kalba
Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Ji yra valstybės ir individo, valstybės ir visuomenės santykių kalba, oficialiai vartojama viešajame valstybės gyvenime, mokyklose, įstaigose, žiniasklaidoje, reikalų raštuose. Daugiau
lietuvių bendrinė
kalba
kauniškių tarmės pagrindu sunorminta lietuvių kalba yra Lietuvos Respublikos valstybinė kalba. Daugiau
tabula
rasa
empirizmo principas, pagal kurį protas neturi įgimtų vaizdinių ir idėjų, bet yra lyg tuščia lenta, kurioje pažinimo proceso metu įrašomas patyrimas. Daugiau
žargonas
šnekamosios kalbos socialinė atmaina, vartojama nedidelės visuomenės grupės (tam tikros profesijos, amžiaus, socialinio sluoksnio žmonių). Daugiau
žodžių
junginys
sakinio sandaros vienetas, sudarytas bent iš dviejų savarankiškų žodžių formų, siejamų tiesioginiu sintaksiniu ryšiu. Daugiau