Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

dvejybinis
linksnis
dviejų vienodų linksnių konstrukcija, kurioje linksniai turi skirtingas funkcijas. Daugiau
dvikalbystė
bilingvizmas, dviejų kalbų aktyvus vartojimas kasdieniame bendravime. Daugiau
distribucija
kalbos vieneto galimų pozicijų kitų vienetų atžvilgiu visuma. Daugiau
emfazė
žodžio, jį sudarančių vienetų ar žodžių junginio pabrėžimas. Daugiau
dalelytė
gramatikos terminas, kuriuo žymima nekaitomų žodžių, reiškiančių papildomus reikšmės atspalvius, klasė. Daugiau
dalyvis
iš veiksmažodžio kamieno daroma neasmenuojama forma, kuri gali būti linksniuojama, turi veiksmažodžio ir būdvardžio ypatybių. Daugiau
Dangerutis
Čebelis
20 a. lietuvių kalbininkas romanistas. Daugiau
diakritiniai
ženklai
virš, prie raidžių ar po jomis rašomi ženkleliai, keičiantys ar tikslinantys kai kurių raidžių tarimą. Daugiau
derinimas
žodžių formų sintaksinio ryšio žymėjimas parenkant atitinkamus morfologinius rodiklius. Būdingas fleksinėms kalboms. Daugiau
dažninis
žodynas
dažnumų žodynas, vienos kurios kalbos žodynas, kuriame žodžiai išdėstomi pagal vartojimo dažnumą įvairuose tekstuose. Daugiau