Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

substitucija
vieno kalbos elemento keitimas (arba galėjimas pakeisti) kitu toje pačioje pozicijoje. Daugiau
šaknis
žodžio pagrindinė morfema be jokių afiksų. Daugiau
superstratas
visuma išnykusios atėjūnų kalbos ar tarmės pėdsakų, išlikusių kitoje kalboje. Daugiau
sudėtinis
sakinys
du ar kelis sintaksinių ryšių centrus turintis sakinys. Daugiau
Ludwig
Scharf
Liudvigas Šarfas, 19–20 a. vokiečių poetas. Daugiau
semantinė
funkcija
sakinyje žodžiu išreikšto argumento (aktanto) vaidmuo predikato atžvilgiu. Daugiau
sintagma
ritminis ir intonacinis šnekos vienetas. Daugiau
sintaksinė
tipologija
20 a. pabaigoje susiformavusi sintaksės tipologinių tyrinėjimų kryptis, siekianti nustatyti daugeliui pasaulio kalbų būdingus žodžių tvarkos ir kitų sakinio sandaros ypatybių santykius. Daugiau
santykinė
chronologija
kalbos reiškinių ir pakitimų vietos nustatymas kitų reiškinių ir pakitimų istorijos eilėje. Daugiau
skaičius
kalbos gramatinė kategorija, skiriama pagal tiesiogiai ar tarpiškai (per kitas formas) nusakomą dalykų kiekį. Daugiau