Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

sintagminis
ryšys
linijinis ryšys tarp kalbos vienetų jų eilėje (tekste). Daugiau
skaitvardis
žodžių klasė, žyminti mąstomų ar patiriamų dalykų skaičių arba eiliškumą skaičiuojant. Daugiau
sintaksė
gramatikos šaka, tirianti sakinių ir kitų didesnių už žodį kalbos vienetų sandarą ir vartoseną. Daugiau
sintaksiniai
ryšiai
žodžių formų, junginių ir kitų sintaksinių vienetų ryšiai, nustatomi pagal jų vaidmenį sakinio sandaroje. Daugiau
siekinys
supinas, neasmenuojamoji veiksmažodžio forma, reiškianti veiksmą, kurio siekiama kitu veiksmu. Daugiau
sangrąžiniai
veiksmažodžiai
refleksyvai, veiksmažodžiai, kurių santykis su žymimo veiksmo atlikėju (subjektu) ar objektu reiškiamas specialiu sangrąžos rodikliu. Daugiau
rūšis
veiksmažodžio morfologinė kategorija, leidžianti to paties veiksmažodžio formomis nusakyti skirtingą jo reikšmės santykį su veikėjo gramatine raiška sakinyje. Daugiau
Jonas
Richteris
17 a. lietuvių raštijos darbuotojas. Daugiau
sakinio
dalys
pagrindiniai sakinio sintaksinės sandaros vienetai. Daugiau
sakinio
modelis
sakinio branduolį sudarančių būtinų formų sudėtis, dažniausiai žymima sakinio dalių terminais. Daugiau