Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

parataksė
vienas nuo kito nepriklausomų sintaksinių vienetų, dažniausiai sudėtinio sakinio dėmenų, ryšys. Daugiau
pažyminys
atributas, žodžių junginio priklausomasis dėmuo, jungiamas prie daiktavardžių ir apibūdinantis jais reikškiamas sąvokas ir įvaizdžius. Daugiau
papildinys
sakinio dalis, tiesiogiai priklausanti nuo tarinio. Daugiau
periodas
iš kelių ar daugelio dėmenų susidedantis sakinys, dažniausiai dalijamas į 2 dalis, kurių pirmoji turi kylančią, antroji krintančią intonacijas. Daugiau
padalyvis
neasmenuojamoji ir nelinksniuojamoji lietuvių kalbos veiksmažodžio forma, turinti veiksmažodžio ir prieveiksmio ypatybių. Daugiau
nominatyvas
linksnis, indoeuropiečių kalbose dažniausiai reiškiantis veikėją ar būsenos turėtoją. Daugiau
neigiamasis
sakinys
sakinys, reiškiantis teiginio neigimą. Daugiau
neiginys
kalbinis neigimo rodiklis. Daugiau
objektas
sakinio semantinio nagrinėjimo terminas. Žymi mąstomą dalyką, į kurį nukreiptas arba su kuriuo tiesiogiai siejamas veiksmas, būsena ar kitas požymis. Daugiau
netiesioginė
kalba
perpasakota ir prie kalbėtojo kuriamo teksto gramatiškai priderinta kito asmens kalba. Daugiau